Vem har inte råkat ut för eller bevittnat en olycka under en kväll på krogen? Så gott som varje helg sker det någon sorts olycka på krogen men många av dem är som tur så lindriga att ingen skadar sig allvarligt. Skärsår kan lätt uppkomma om man skadar sig på söndrat glas men många gånger räcker det att få såret omlagt med den första hjälp utrustning som finns till hands på krogen. En annan vanlig olycka är att människor faller på grund av att de befinner sig i ett berusat tillstånd och koordinationen är försämrad. Den som faller kan också orsaka så att andra råkar ut för en olycka om den berusade råkar falla på någon annan eller om man faller så att man välter bord så eventuella glas går sönder. Då människor är kraftigt berusade uppstår det lätt bråk och slagsmål ofta på grund av missuppfattningar mellan parterna. Några slagsmål kan bli så allvarliga att de klassas som misshandel.

Berusning kan leda till allvarliga slagsmål

Det händer rätt så ofta att det blir bråk på fyllan och många gånger går det muntligt att reda upp utan att någon kommer till skada. Om bråket tar sig en fysisk vändning, det vill säga att de inblandade börjar slå, sparka eller kasta saker, blir situationen mycket allvarlig. Fysiskt bråk klassas som misshandel och den som gör sig skyldig till det får både böter och i värsta fall fängelsestraff. Den som blir utsatt för fysiskt våld skall göra en polisanmälan så att saken kan avgöras i domstol. Har man eventuellt fått skador till följd av en misshandel kan man få ersättning ifall dessa skador påverkat ens liv så att det orsakat kostnader till följd av sjukhusvistelser eller rehabilitering. På alla krogar finns ordningsmän vilkas uppgift är att se till så att kunderna inte orsakar några oegentligheter. Om någon person anses vara för berusad ser ordningsvakten till att denna snarast möjligt lämnar krogen för att undvika uppkomsten av onödiga bråk. En ordningsvakt har ett rätt så tufft arbete och kan många gånger själv bli utsatt för våldsituationer.

Olyckor som kräver sjukhusvård

Har man blivit offer för en olycka som skett på krogen kan det ibland hända att man behöver besöka en läkare om skadorna är omfattande. Akuten har öppet dygnet runt och får ofta ta emot olycksoffer under veckoslut och helgdagar. Om man råkat ut för en misshandel har sjukvårdspersonal skyldighet att göra en polisanmälan även om man själv skulle tveka på grund av rädsla eller annat. Ibland kan man behöva få akut tandvård om man till exempel fått ett slag i ansiktet. Det finns specialisttandvård med akutmottagningar som har öppet dygnet runt. Har man inga andra skador än i munnen kan det vara klokt att besöka en tandläkare istället för en allmän läkare på akuten. Om man blivit misshandlad har man rätt till ersättning för dessa besök när de avgjorts i domstol. Har man däremot orsakat skadan själv, till exempel om man fallit, får man själv stå för eventuella kostnader.